เกี่ยวกับเรา


บริษัท เซฟฟาร์ม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเข้าและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรอาทิเช่น สารกำจัดแมลง, สารกำจัดวัชพืช และยาเชื้อรา ซึ่งในภายหลังบริษัทได้ริเริ่มการผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริมโดยนักวิชาการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ตลาดทั่วประเทศ โดยบริษัทได้มีการพัฒนาปรับสูตรในการใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ที่สุดแห่งคุณภาพ

จากการที่ทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและยังเป็นครัวของโลกเราจึงยึดมั่นในคุณภาพสินค้ามาเป็นที่หนึ่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com